bn_copy222
0976 228 883
tienluatcc@gmail.com
Tra cứu tên công ty
Tải phiếu thông tin
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 2
Trong tuần: 130
Lượt truy cập: 35577

Giáo viên có được thành lập doanh nghiệp không ?

Nguồn giáo viên được hình thành dựa trên cơ sở khác nhau như: giáo viên có thể là viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc giáo viên cũng có thể là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các trung tâm, cơ sở đào tạo tư nhân.

Như vậy, giáo viên có được thành lập doanh nghiệp không?

Luật doanh nghiệp quy định những trường hợp nào không được thành lập doanh nghiệp?
Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp quy định về Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân:

Tổ chức, cá nhân sau đây KHÔNG có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

 Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp giáo viên là công chức, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc tại các đơn vi sự nghiệp công lập không có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

images

Giáo viên là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có được thành lập doanh nghiệp?
Trường hợp giáo viên không thuộc đối tượng công chức, viên chức nêu trên mà là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các trung tâm, cơ sở đào tạo tư nhân, … nếu không thuộc các trường hợp cấm theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì có quyền thành lập doanh nghiệp như các đối tượng cá nhân khác.

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH TRÍ LUẬT
Đ/C : Số 35/417 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0976 228 883 - 02252678989
Email: lsdncc@gmail.com
Website: thutucthanhlapcongty.com
Viber/zalo: 0976 228 883

Giáo viên có được thành lập doanh nghiệp không ?
a3
a1
a2