bn_copy222
0976 228 883
tienluatcc@gmail.com
Tra cứu tên công ty
Tải phiếu thông tin
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 2
Trong tuần: 130
Lượt truy cập: 35559

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

 • Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

   Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cần thực hiện các bước sau:
 • Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài 

  Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài Văn bản đề nghị thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định chung)Đề xuất dự án thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (theo mẫu quy điịnh chung)Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm.Báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm tài chính gần nhất với thời gian nộp hồ sơ thành lập công ty; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư; Điều lệ hoạt động công ty của nhà đầu tư (nhà đầu tư là công ty nước ngoài)
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 • Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

   Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
a3
a1
a2